top of page
Upcoming exhibitions/Tulevat näyttelyt

28.8.-21.9.24 Valon läpimurtoja, ryhmänäyttely, Klementinansali, Tuomarinkylän kartano, Helsinki. Avajaiset 28.8. klo 17.30-19.00, Tervetuloa!

In my art, colors radiate like the diversity of nature, painting the invisible into visibility. It is a wordless communication, an art that moves between worlds. I create works that serve as a gateway to another dimension, where inspiration flows like a spring, boundless and beautiful. Each painting transports the viewer to new realms, offering a unique journey and the opportunity to discover new places.

I hope that my works evoke thoughts, emotions, and strength in the viewer, providing opportunities to find beauty in details and the diversity of life.

About Laura / Laurasta

Laura Juusela on Helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka sisäinen palo ja halu luoda voimaannuttavaa ja inspiroivaa taidetta sai hänet opiskelemaan kuvataiteita ensin itse oppimalla ja sitten kouluttautumalla kuvataiteilijaksi. Hän inspiroituu monista lähteistä, kuten luonnosta, ihmisistä, myyteistä ja näkymättömästä maailmasta, unista sekä eläimistä ja eritoten elämästä itsestään. Näiden elementtien yhdistäminen Lauran teoksiin on tapa luoda kiehtovia tarinoita ja avata katsojille myös ovi mielikuvituksen maailmaan.

”Minulle taide on tapa tutkia omaa itseäni ja maailmaa ympärilläni. Kehitän itseäni taiteilijana jatkuvasti syventymällä omaan sisimpääni, seuraamalla luonnon kauneutta, nauttimalla elämän monimuotoisuudesta ja käymällä taidenäyttelyissä. Jokainen kohtaaminen taiteen ja elämän kanssa ja jokainen hetki elämässäni heijastuvat teoksiini.”

Laura Juusela is a Helsinki-based visual artist whose inner passion and desire to create empowering and inspiring art led her to study visual arts, first through self-learning and then by formally training as an artist. She draws inspiration from various sources, such as nature, people, myths, the invisible world, dreams, and especially life itself. Incorporating these elements into Laura's works is a way to craft captivating stories and open doors to the realm of imagination for the viewers.

"For me, art is a way to explore myself and the world around me. I continually develop as an artist by delving into my own innermost self, observing the beauty of nature, savoring the diversity of life, and attending art exhibitions. Every encounter with art and life, and every moment in my life, is reflected in my works."

bottom of page